top of page

Tjänst

Organisatorisk hälsa och Hälsostrategi

Hälsostrategi ur ett organisationsperspektiv är ett pågående dynamiskt arbete med en strategi att tydliggöra och möjliggöra ett hälsosamt och hållbart arbetsliv i linje med företagets mål och värderingar.

                    

På vilket sätt är hälsostatusen avgörande för verksamhetens framgång?

Målet är en framgångsrik verksamhet. Medlet är friska medarbetare.

 

Ett hälsoarbete bör av den anledningen förankras och bedrivas på samtliga nivåer. Från ägare till styrelse, ledning och medarbetarnivå, beroende på organisationens struktur. Det är viktigt med ett tydligt mandat för att kunna skapa hållbarhet och lönsamhet.

 

Det är stor skillnad på hälsofrämjande investeringar och enskilda hälsomärkta aktiviteter/friskvårdsbidrag som kan stödja. Stegräknartävlingar, frukt och gym är visst bra, men som enda aktivitet räcker det inte till för att nå företagets fulla hälsopotential.

 

En hälostrategisk åtgärdsplan behöver få ta plats, genomsyra företagets kultur samt kopplas till värdegrunden. Det strategiska hälsoarbetet behöver således vävas in i företagets stora strategier för att vara anammad top down.

 

Ett hälsostrategiskt dynamiskt arbete leder till ökad produktivitet, effektivitet, frisknärvaro, engagemang och ökat välmående.

Att ha frisk, effektiv, glad och engagerad personal är en av de största tillgångar ett företag kan ha. Hälsa, hållbarhet och lönsamhet!

Hälostrategisk dialog


 

Så här kan jag hjälpa er igång:

1. Digital föreläsning (30 min)

2. Nuläge, behov och förväntningar (3 timmar)

Hur ser det ut i ert företag idag när det gäller hälsostrategiskt arbete?

 

3. Mål och insatser (3 timmar)

Vad behöver vi göra och hur ska planen se ut?

Detta upplägg vänder sig till ledningsgrupp, ägare, styrelse, ledning och HR.

Varmt välkomna att höra av er för offert!

hälsostrategisk dialog
Meeting
bottom of page