Tjänst

Främjande insatser för ledare och medarbetare

Hälsofrämjande insatser och uppdrag kan genomföras på olika sätt, helt beroende på era behov, önskemål och förutsättningar.

Jag arbetar löpande som konsult och partner till er i de frågor ni behöver hjälp inom, jag utbildar i format om allt från halvdag och uppåt, jag föreläser vid inspirationsdagar, kompetensutvecklingsdagar, mässor och konferenser.
 

Tillväxt skapas av friska medarbetare! 
Kontakta mig gärna för mer information kring mitt utbildningsupplägg.

Exempel på insatser kan vara:

Hälsofrämjande ledarskap
En ledare ska kunna skapa förutsättningar för en god arbetshälsa hos sina medarbetare samtidigt som det är oerhört viktigt att själv må bra, vara hållbar långsiktigt och föregå med gott exempel kring hälsofrämjande beteenden. Det är de två spåren utbildningen har; dels fokuserar vi på hur du i din ledarroll kan få dina medarbetare att må bra och dels tittar vi på vad ledaren själv behöver för egen hållbar ledarhälsa.

Vi utgår från den arbetsvardag, de förutsättningar och behov som finns och utbildar konkret kring HUR man gör i praktiken för att direkt kunna förankra och få effekt i sin egen arbetsgrupp.

Aktivt medarbetarskap
Medarbetarskap utgörs av de förhållningssätt och beteendemönster som en medarbetare uppvisar i sitt arbete för att genomföra sina arbetsuppgifter, för att interagera och samverka med sina arbetskamrater och för att vara en del av och representera den organisation som är hans eller hennes arbetsgivare.

Det aktiva medarbetarskapet inkluderar delar såsom roller och ansvar, på vilket sätt jag som individ bidrar till och påverkar min omgivning, KASAM, arbetsengagemang och drivkrafter i arbetet, arbetspåverkande ohälsa, vi definierar frisk- och framgångsfaktorer, arbetar med feedback och konkreta dagliga beteenden kring det aktiva medarbetarskapet.
 
Referens Lise-Lott Kjellsdotter:
"Du går alltid rakt på ämnet. Det är styrkt med fakta och enkelt att ta till sig. Det gick helt i linje med det jag tänkt mig. Du vågar utmana oss alla i tanken, även mig som chef och ledare. Det blir spetsigt och "spot-on". Det gillar jag (fast jag är chefen). Du väger av det med reflektioner och Du lyssnar in dessa. Fantastisk eftermiddag som blev bra också på webben!"


 

Grupputveckling & Grupphandledning
Individer i en arbetsgrupp eller ett team är alltid ömsesidigt beroende av varandra för att fungera optimalt och nå gemensamma mål. Att ”göra varandra bra på jobbet” och ha samsyn, skapa en hög psykologisk trygghet i gruppen, kunna ge och ta feedback, våga fråga och be om hjälp, ha goda utvecklande samtal och en sund kultur i gruppen är allt avgörande för god hälsa, hög produktivitet, trivsel och engagemang.

Detta är inget som ”bara händer” utan något vi aktivt behöver arbeta med att få till. Jag arbetar löpande hands-on med grupper i dessa frågor. Jag skapar ett tryggt forum för gruppen att utvecklas i och ställer angelägna frågor som gör att vi tillsammans kan nå dit vi vill och behöver för att nå våra gemensamma mål och må bra på jobbet.

Referens Tobias Nordling, Länsförsäkringars Fastighetsförmedling​:

"Vi har genom åren arbetat tillsammans med Vickie med allt ifrån individuell hälsostrategi, till gruppdynamik och ledarfrågor. På det personliga planet har vi arbetat med individuella samtal om den egna hälsan, och i grupp om samarbete och medarbetarskap.

Samarbetet med Vickie har alltid varit bra, och uppskattas av vår egen personal.

Vi kan varmt rekommendera Vickie Peolin och VitalKompetens vidare till andra som vill ha bra strategier för företagets och personalens välmående!"

Om ni letar efter en ledarskapskonsult till er organisation behöver ni inte leta längre. Vickie är det självklara valet för mig när det gäller frågor om medarbetarskap, ledarskap och en hållbar arbetshälsa.​

Katja Hofgren
Din Projektbyrå AB