top of page

Aktuellt

Från vision till verklighet

För att lyckas förflytta organisationer och företag måste man ha en färdriktning som är tydlig för alla, men också kunskap, resurser och motivation att arbeta mot målet. 

De fyra byggstenarna RIKTNING, KUNSKAP, MÖJLIGHETER och MOTIVATION är grundläggande för att få en framgångsrik verksamhet med en frisk och nöjd personal. Tillsammans besitter vi en unik erfarenhet av att arbeta med alla delarna och kan ge ett stöd i att analysera, konkretisera och genomföra vad som krävs för att nå framgång hos er. 


-Vet alla målet och vad som ska göras?
-Har alla relevanta färdigheter?

-Har alla förutsättningar för hållbara prestationer?
-Är organisationens mål och uppdrag angeläget för alla?

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig? Skicka in formuläret så tar vi kontakt med dig!

Läs gärna mer om Malin här!


Malin Wildt-Persson & Vickie Peolin

från vision till verklighet - malin wildt-persson och Vickie peolin
Hållningsanläggning
bottom of page