top of page
Colorful Cozy Autumn Photo Motivational Quote Facebook Cover (3).png

Öppen för anmälan

UGL - Utveckling av grupp och ledare

Vill du utvecklas som ledare och medarbetare? Då ska du gå en UGL på Österlen eller Västkusten!

 

Vad du kan räkna med att få med dig hem

Kursen vänder sig till alla som vill utvecklas, är intresserade av ledarskap, grupp- och personlig utveckling. Syftet med UGL är att du ska bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem för att kunna bidra till såväl individuell utveckling som organisatoriska resultat i din verksamhet.
 

Kursen hjälper dig att genom upplevelsebaserad inlärning förstå hur grupper fungerar. Hur utvecklas en grupp? Vad händer i gruppen under utvecklingen? Vad kan främja respektive hämma en grupps utveckling? Hur påverkar värderingar och normer gruppen?
 

Du kommer på olika sätt att få testa, träna på och undersöka ditt ledarskap och dina beteenden och genom det få ökad insikt i hur du uppfattas som ledare. Du kommer att få träna på att ge och ta emot feedback, på kommunikation, konflikthantering, beslutsprocesser och hur du hanterar det som sker runtomkring dig och inuti dig.
 

Du får kunskap och förståelse kring dina behov, vilka drivkrafter som ligger bakom dina och andras beteenden och om känslor. 

Du kommer lämna veckan med en djup insikt i hur du påverkar och påverkas av andra.

 

Lite praktiskt att känna till

Kursen genomförs i internatform på Drakamöllan, Österlen. Deltagarna ingår i en främlingsgrupp på åtta till tolv personer under fem dagar. En blandad grupp med främlingar utan tidigare kunskap om varandra ger fler och djupare perspektiv, vilket ökar möjligheterna för personlig utveckling. 
 

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare, Vickie Peolin och Eva Selleck

Du får en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg efter avslutad kurs.

 

Av omsorg vill vi betona att

En UGL-utbildning är krävande med långa arbetsdagar och mycket personligt engagemang. Veckan kommer ta mycket av ditt fokus under såväl dagar som kvällar. Kollegor, familj och andra i din omgivning bör veta att du inte är lika tillgänglig som i vanliga fall. Att vara vid normal psykisk och fysisk hälsa är ett måste för att du ska orka. 

Frågor och kontakt
 

info.uglpaosterlen@gmail.com

vickie.uglpaosterlen@gmail.com

eva.uglpaosterlen@gmail.com

Ugl pa Osterlen Vickie Peolin  & Eva Selleck.jpg

Kursledare:
Vickie Peolin och Eva Selleck

1.png
bottom of page