top of page

Om 

VitalKompetens och Vickie

Jag startade VitalKompetens när jag var 23 år gammal för att få jobba med det jag älskade.

Idag jobbar jag med att få andra att älska sina jobb!

 

Jag läste medicin i två år i tron om att jag en dag skulle bli läkare. Idag ligger tvärtom mitt engagemang i att skapa hållbara arbetsplatser där människor kan prestera optimalt för att de mår bra, inte på bekostnad av deras hälsa!

 

1997 kom vändpunkten för mig. Jag blev erbjuden att driva och ansvara för ett hälsoprojekt inom Kristianstad kommun där man ville få ner korttidsfrånvaron inom vård- och omsorg genom att erbjuda medarbetarna massage, kost- och träningstips.

Jag tackade med glädje JA eftersom jag vid den tiden utbildat mig inom dessa områden parallellt med

medicinstudierna.

 

Döm om min förvåning när man efter 6 månader hade sänkt korttidsfrånvaron med hela 3,6 %!

Detta väckte min omättliga nyfikenhet att läsa vidare inom det hälsofrämjande området!

 

Jag förstod att det inte var mina ”magic fingers” som var anledningen till resultatet utan något mycket större. Framgångsfaktorerna;

 

-  Arbetsgivaren visade omtanke och bekräftade värdet av personen.

-  Jag gav konkreta råd, visade HUR och följde upp kontinuerligt över tid.

-  Man fick stöd från mig, kolleger, chefer och arbetsgivare.

-  Den fysiska hälsa förbättrades väsentligt på alla plan.

-  Förväntningarna var kommunicerade, allting utvärderades, riktningen, målet och syftet var tydligt.

 

De senaste 15 åren ligger mitt engagemang i hälsofrämjande insatser på organisations- och gruppnivå.

Jag knyter samma begreppen Hälsa – Hållbarhet – Lönsamhet i allting jag tackar ja till.

 

HÄLSAN är vår starkaste och mest värdefulla resurs idag, jag vet att om vi MÅR bra, då GÖR vi bra och då GÅR det bra!

 

Jag bidrar med att skapa;

- Ett hållbart arbetsliv med välmående medarbetare

- En sund Arbetsplatskultur med högfungerande grupper

- Ett utvecklande medarbetarskap där vi vill, orkar och klarar av vårt arbete.

- Ledare som kan och vill leda med och för hälsa

- Ett hälsostrategiskt arbete som känns och efterlevs i hela organisationen.

- En ökad frisknärvaro

 

Jag är som person engagerad, passionerad, tydlig, ärlig, drivande, påläst och nyfiken!

 

Jag vill skapa kontakt med dig som;

- Behöver hjälp med att förflytta din arbetsplats från efterhjälpande till främjande!

Om Vickie Peolin.jpg
bottom of page