top of page

Några av mina

Samarbetspartners

arbetslivspartner.png

Vi är en kreativ, nytänkande och lokal företagshälsa som tillsammans med våra kundföretag utvecklar friska, effektiva och välfungerande arbetsplatser.

malin-wp.png

Ända sedan starten på mitt yrkesliv har jag arbetat med utveckling i ledande befattningar.

Jag har stor vana av samarbeten mellan olika organisationer, såväl myndigheter som kommuner.

LEDA20_turkos.png

Bakgrunden till LEDA20s mission är det tydliga behovet av att ledare och medarbetare behöver stöd i och kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete i praktiken.

The Collaboration Lab

We are a global network of reknown learning designers, facilitators and leadership coaches working with development programs for Fortune 500 companies, start-ups and human rights activists alike.

OXY_TEST-07.png

Vi skapar lönsam hållbar effektivitet och jobbar tillsammans med ledning, HR och kommunikation för att skapa en proaktivt hälsofrämjande arbetsplats med motiverade hållbara medarbetare.

rezon.png

Rezon är störst i Sverige på UGL, UL och IL. Det är vi tack vare ett strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med vårt HL-nätverk, samarbetspartners och kunder.

bottom of page