top of page

Tjänst

Hälsosam arbetsplatskultur

En arbetsplatskultur är som ett gemensamt kollektivt kontrakt kring hur vi beter oss på vår arbetsplats. Den enskilda individens beteende samt gruppens gemensamma beteenden behöver vara i synk med företagets vision och värderingar för att kulturen ska kännas genuin. Kulturen sitter inte i väggarna eller slipsen, den äter inte heller struktur till frukost!

 

Det vi med säkerhet vet är att en stark företagskultur kommer öka såväl produktivitet som hälsa och lönsamhet.

Kulturen är som en struktur i sig! Den kommer alltid att bli angripen av nya på jobbet, omorganisationer eller uppköp och kommer löpande behöva uppdateras.

Frågan är HUR vi kan arbeta för att få till en stark och sund företagskultur på våra arbetsplatser? Hur får vi företagets vision att bli till konkreta beteenden? Hur får vi medarbetare att göra som vi har kommit överens om och som går i harmoni med det företaget vill stå för? Hur kan vi få en stark kultur att hjälpa oss att främja hälsa ute på våra arbetsplatser?

Jag hjälper er att gå från vision till verklighet!

Känner du att er arbetsplats behöver jobba mer med den organisatoriska hälsan? Kontakta mig så berättar jag hur jag kan hjälpa er på just er arbetsplats.

Målet är en framgångsrik verksamhet. Medlet är friska medarbetare.

UGL och UL
bottom of page