top of page

Tjänst

UGL och UL

UGL - Utveckling av grupp och ledare
UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

UL - Utvecklande ledarskap
Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

IL - Indirekt ledarskap

Jag är utbildad i Il, men handleder inte inom det. IL är för ledningsgrupper och ledare som leder andra ledare. På olika organisationsnivåer skiljer sig formerna och svårigheterna för ledarskapet. Det direkta ledarskapet är annorlunda än det indirekta ledarskapet – IL. Utöver att vara fysiskt avlägset från medarbetarna, handlar det också om att kunna hantera olika parallella tidsskalor, såsom snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande. Dessutom krävs det en balans mellan direktiv uppifrån och krav samt förväntningar nedifrån för att lyckas.

Jag är UGL- och UL-handledare och jobbar för Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Rezon. Det går utmärkt att anlita mig för en intern eller öppen utbildning av Utvecklande Ledarskap.

Du kan läsa mer om IL här, UGL här och om UL här.

Rezon – för organisationer består av människor

Jag, Vickie, är konsult och handledare för Rezon, Sveriges största leverantör för UGL, UL och IL.
 

Kontakta gärna mig för dialog och fördelaktig bokning om du funderar på att gå en utbildning för Rezon!

UGL & UL
ugl-ul-vitalkompetens.jpg
UGL_Logotyp_Sve_Pos_72dpi.jpg
UL_Logotyp_Sve_Pos_72dpi (1).png
bottom of page