top of page

Aktuellt

Chefshälsa som en del av chefsintroduktion

Uppdrag Hälsofrämjande arbete

 

När vi började att planera för en ny chefsintroduktion blev vi snabbt varse om att chefshälsa och ett hållbart ledarskap var en viktig pusselbit.

Att förstå uppdraget, vår styrmodell och det tillitsbaserade ledarskapet som vi efterfrågar knyts ihop i tanken om ett hållbart ledarskap.

Vi vill se en kontinuitet och långsiktighet så att cheferna hinner påbörja och fullfölja förbättringsarbetet. Det blev tydligt att om vi ska nå våra mål, inte bara målet om 95% frisknärvaro, utan också våra verksamhetsmål behöver cheferna ha verktyg för att ta hand om sin egen hälsa. Lite som de brukar säga på flyget ”sätt på dig din egen mask innan du hjälper någon annan”.

På en HR avdelning har vi viss kompetens men insåg att den inte är tillräcklig för att få till ett riktigt bra upplägg. Vi tog då kontakt med Vickie som redan är inne i en del av organisationen och utbildar chefer i Hälsofrämjande ledarskap.

Jag har sedan tidigare erfarenhet av att samarbeta med Vickie och har stort förtroende för hennes kompetens! Hon har lätt för att förstå när man uttrycker sina behov och kan omvandla det till något lättfattligt och inspirerande!

Vi har nu ett koncept för chefshälsa och har genomgått en inspirerande utbildning! Nu känner vi oss väl förberedda och peppade att ta oss an chefsintroduktionens alla delar, även chefshälsa.

Ingela Tunel, HR-chef Östra Göinge kommun

hälsofrämjande-arbete-vitalkompetens
bottom of page