Vitalkompetens i Sverige AB

Tfn: 0709-31 68 60vickie@vitalkompetens.se

  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln

© 2019 VitalKompetens 
created by Awesome media

Hälsoarbete är en vinst

FÖR ALLA PÅ ALLA SÄTT

Vill du ha ett maximalt utbyte av varje investerad arbetstimme hos din personal? Då kan VitalKompetens hjälpa dig!

 

Vårt engagemang ligger i att skapa fler lönsamma, hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser!

 

✓ Arbetsplatser där hälsa får bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

✓ Arbetsplatser där medarbetarna har en god arbetshälsa, hög frisknärvaro, ett genuint engagemang, hög arbetsglädje och produktivitet.

Arbetsplatser där ägare, styrelse och ledning har förstått värdet i att låta hälsan vara medlet för att nå verksamhetens mål.

Arbetsplatser där hälsan aldrig blir en enstaka insats eller ett kort projekt utan istället får genomsyra företagets värderingar.

 

Står ni i startgroparna eller har ni redan påbörjat resan? Har ni försökt men inte fått någon effekt? Har ni en tanke ni vill bolla?

Välkommen att ta kontakt!

Insatser vars mål är att skapa friska hållbara arbetsplatser utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Tillväxt skapas av friska medarbetare!

Hälsostrategi &

Organisatorisk hälsa

Många företag och organisationer vet att hälsa och lönsamhet hör ihop och det finns en ambition om att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Utmaningen är att det inte finns någon kunskap i HUR man gör.

Det är där jag kommer in!

Aktuella saker

som händer

Här får du ta del av våra aktuella kurser eller utbildningar, poddavsnitt eller andra tjänster som jag erbjuder.

Om

Vickie Peolin

Jag har förmånen att få ha arbetat med hälsoutvecklande insatser i över 20 år nu! Hälsa är ett brett arbetsfält men min ingångsvinkel är alltid att koppla ihop hälsa, hållbarhet och lönsamhet. Jag arbetar enbart med företag och organisationer, på alla nivåer, som konsult i hälsofrämjande, strategiska och hälsoekonomiska frågor.

Mina styrkor och kompetenser ligger i att kombinera min långa erfarenhet med min breda kunskap.

Utöver det kan nämnas att jag har varit hälsoexpert i P4 radio Kristianstad i många år. Jag sitter även med i det medicinska teamet kring IFK Kristianstad där jag är kostansvarig för A-laget.

 

Ser fram emot din kontakt!
/Vickie