top of page
7829.jpg

OM
VICKIE PEOLIN

Publiken skrattar

Med en skärpa i processen och briljans i utförandet är Vickie enastående på att se nya perspektiv, hon utmanar och skapar en bestående förändring.

Vickie visar ett starkt och äkta engagemang med en energi som inspirerar. Hon inger den trygghet och förtroende som gör att gruppen får med sig det mesta möjliga av sin investerade tid. Med sitt professionella agerande och genuina nyfikenhet är Vickie vass i processen i allt från förberedelse till sin briljans i genomförandet. Vickie guidar och ställer de viktiga frågorna som ger aha-upplevelser, är enastående på att skapa nya perspektiv med bestående förändringar av vårt invanda beteende.

 

Vickie är ytterst kompetent och visar en tydlighet med värme, omtanke och humor. Med sitt mod utmanar hon, ställer krav med både ömsinthet och tålamod för att få bästa effekt. Hon är lyhörd,  pedagogisk och adderar väldigt mycket värde på en begränsad tid och med sin personliga touch är hon ett vinnande koncept i sig. Vickie får deltagarna att fullt ut förstå budskapet, hon inspirerar  stort och visar ett genuint intresse för kundens behov och hon skapar självinsikt och bättre ledare.

Sammanställningen baseras på anonyma svar från kollegor och kunder i maj  2024

analyserat av Per Frykman - Founder of Reputation Mastery™

Nu är jag övertygad och vill boka ett första möte!
bottom of page