top of page
Korsord utomhus

LEDARSKAP

Ledarskap som fungerar i längden

Ledarskap som fungerar i längden

Du som chef har i uppdrag att leda verksamheten i önskad riktning och ge förutsättningar för en välfungerande och välmående organisation. Ett antal gynnsamma ledarbeteenden bidrar till goda resultat, och att förstå sig själv och dem man leder är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.

Som ledare och chef behöver du kunna hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en önskad riktning. För att vara en ledare behöver du ha följare, människor som helst av egen drivkraft vill följa ledaren för att det gynnar alla, även inkluderat organisationen ni verkar i. Det väcker en del tankar kring vad en ledare behöver vara och göra. Som ledare är ditt ansvar att bidra till både en välfungerande och en välmående organisation!

Oavsett ledarskapsdefinition återfinns tre talande ord som i stort sett alltid förekommer:

 

Interaktion, påverkan och process. Tre starka ord som på ett föredömligt sätt beskriver vad ledarskap handlar om.

  • Interaktion – ledarskap sker mellan människor.

  • Påverkan – ledarskap och interaktion kommer bidra till någon typ av förändring.

  • Process – ledarskapet bedrivs över tid, regelbundet, dynamiskt och organiserat.

brainstorming

Autentiskt ledarskap

Det finns ett antal ledarbeteenden vi vet är gynnsamma för att få god genomslagskraft i ditt ledarskap. Beteenden som bidrar till goda resultat för såväl individ som organisation.

Exempel på dessa är att vara föredömlig och autentisk i ditt ledarskap, att visa omtanke, men också kunna konfrontera och ta ansvar. Att visa detta i dina dagliga beteenden, i dina handlingar som ledare kommer påverka graden av genomslag och måluppfyllelse i din organisation.

Olika perspektiv på ledarskapet

Att förstå dig själv och samtidigt förstå de du leder är helt avgörande vill jag påstå.

Ledarskap verkar inte heller i ett vakuum utan är helt beroende av sin kontext, sitt system och sin omvärld. När vi jobbar tillsammans med ledarskap är det därför viktigt att plocka in och skapa förståelse för dessa olika perspektiv.

  • Vilket ledarskap har jag? Vilka intentioner ligger bakom mina beteenden? Får jag genomslag?

  • Vilket ledarskap kan jag bedriva? Får jag bedriva? Vill jag bedriva?

  • Vilka faktorer främjar respektive hämmar och vad kan jag påverka och ta ansvar för i det?

WOW, detta vill jag veta mer om!
bottom of page