Tjänst

UGL-handledare

forsvarsmakten-logo.jpeg

UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Jag är UGL-handledare för Försvarsmakten.

Du kan läsa mer om UGL här!

vitalkompetens-hälsostrategi.jpg