top of page
Header_startsida.jpg

VÄLFUNGERANDE GRUPPER OCH ORGANISATIONER

För lönsamma, hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser 

Det får vi genom att b la utbilda chefer, ledare och medarbetare. 

Arbetsplatser där hälsa får bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.
 
Arbetsplatser där medarbetarna har en god arbetshälsa, hög frisknärvaro, ett genuint engagemang, hög arbetsglädje och produktivitet.
 
Arbetsplatser där ägare, styrelse och ledning har förstått värdet i att låta hälsan vara medlet för att nå verksamhetens mål.
 
Arbetsplatser där hälsan aldrig blir en enstaka insats eller ett kort projekt utan istället får genomsyra företagets värderingar.
 
Står ni i startgroparna eller har ni redan påbörjat resan? Har ni försökt men inte fått någon effekt? Har ni en tanke ni vill bolla?

Välkommen att ta kontakt!

TJÄNSTER

Om Vickie Peolin.jpg

Ledarskap

Du som chef har i uppdrag att leda verksamheten i önskad riktning och ge förutsättningar för en välfungerande och välmående organisation. Ett antal gynnsamma ledarbeteenden bidrar till goda resultat, och att förstå sig själv och dem man leder är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap

Om Vickie Peolin.jpg

Ledaskapsutbildning

Du som chef och ledare har en viktig roll.
Att kontinuerligt träna och vässa dina förmågor skapar värde för dig och organisationen och bidrar till ett långsiktigt och hållbart ledarskap.

Om Vickie Peolin.jpg

Ledningsgruppsutveckling 

En välfungerande ledningsgrupp är en förutsättning för en effektiv och framgångsrik organisation. Vickie Peolin som har lång erfarenhet av att handleda grupper lotsar er till att bygga en starkare ledningsgrupp som skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling.

Om Vickie Peolin.jpg

Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap, UL-utbildning, stärker din förmåga att utveckla dina medarbetare och få dem att sträva mot gemensamma mål. Medarbetarnas inre drivkrafter blir vägen till framgång för dig och organisationen.

Om Vickie Peolin.jpg

Medarbetarskap

Medarbetare och ledare är ömsesidigt beroende av varandra och förutsätter att man använder samma språk. Utbildningen i medarbetarskap utgår från din organisation och kan ha teman som gruppdynamik, stresshantering, motivation och engagemang.

Om Vickie Peolin.jpg

Grupputveckling 

Med grupputveckling få du hjälp att skapa en framgångsrik grupp. Att få ihop relation och prestation i din grupp bidrar till att lösa uppgifter effektivt. Handledare är Vickie Peolin som har lång erfarenhet av att lotsa grupper till framgång.

Om Vickie Peolin.jpg

IL

Indirekt ledarskap fokuserar på ditt strategiska ledarskap och ger insikt i hur du utvecklar dina medarbetare och organisationen. Genom Försvarshögskolans koncept tar du fram en personlig utvecklingsplan och stärker ditt indirekta ledarskap.

Om Vickie Peolin.jpg

UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, passar dig som vill bli trygg i ditt ledarskap och stärka din förmåga att leda andra. UGL-utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och din ledarstil och hjälper dig att förstå hur grupper fungerar.

Om Vickie Peolin.jpg

UGL på Österlen 

Välj UGL på Österlen och få den bästa av världar. Du får en kvalitetssäkrad UGL-utbildning som ger dig djupgående insikter om gruppdynamik och om dig själv som ledare. Samtidigt befinner du dig i natursköna omgivningar med boende och mat i toppklass.

Om Vickie Peolin.jpg

Arbetsplatskultur 

En gemensam arbetsplatskultur bidrar till ett starkt företag. Beteenden går att förändra, det är grunden i utbildningen och det som kulturförflyttning handlar om. Att fokusera på arbetsplatskulturen kommer att öka engagemang, lojalitet och lönsamhet.

Skärmavbild 2021-06-21 kl. 15.58.00.png

Från vision
till verklighet

För att lyckas förflytta organisationer och företag måste man ha en färdriktning som är tydlig för alla.

Cafe Interior

En spännande rubrik

Nu när du fått dina läsare på kroken med en riktigt bra (och aptitretande) rubrik är det dags att skriva ett inledande stycke.

image.png

En spännande rubrik

Nu när du fått dina läsare på kroken med en riktigt bra (och aptitretande) rubrik är det dags att skriva ett inledande stycke.

Aktuellt

En text som berättar om vad aktuellt handlar om och varför man bör läsa artilarna som publiceras här.

Med Vickies hjälp är på god väg att öka trivseln och välmåendet i våra personalgrupper. Vi har gemensamt fått ett större fokus på grunduppdraget, vars och ens förmågor att nyttja och se de möjligheter som finns tros knappa resurser.

Frisknärvaron ökar men framförallt har arbetet med återgång i arbetet intensifierats och tydliggjorts att arbete ger effekt.

Vickie är mycket kompetent och engagerande, får med sig hela arbetsgruppen att arbeta med olika verktyg i grupp och individuellt och nyttja och ta hjälp av sina kollegor till ett kollegialt lärande.  Och framförallt utifrån ansvaret för sig själv, medarbetare och kollegor.

Jag rekommenderar verkligen Vickies insatser när det finns behov av att öka arbetslust och ansvarstagande i sitt uppdrag för att få bättre effektivitet och resultat. Men även öka välmåendet i gruppen/grupper och organisation men samtidigt ha trevligt.

 

Tack för dina insatser.

Monica Dahl

Verksamhetsområdeschef Hälsa och omsorg

Om Vickie Peolin 

image.png
Med en skärpa i processen och briljans i utförandet är Vickie enastående
på att se nya perspektiv, hon utmanar och skapar en bestående förändring.

Jag har förmånen att få ha arbetat med hälsoutvecklande insatser i över 20 år nu!
Hälsa är ett brett arbetsfält men min ingångsvinkel är alltid att koppla ihop hälsa, 
hållbarhet och lönsamhet. Jag arbetar enbart med företag och organisationer, 
på alla nivåer, som konsult i hälsofrämjande, strategiska och hälsoekonomiska frågor.

Mina styrkor och kompetenser ligger i att kombinera min långa erfarenhet med min breda kunskap.

Utöver det kan nämnas att jag har varit hälsoexpert i P4 radio Kristianstad i många år. 

 
Ser fram emot din kontakt!

Vicke Peolin

bottom of page