bookblock-LGL1lebgrQI-unsplash.jpg

Vitalkompetens olika

Kunduppdrag

Jag vill här dela med mig av några av mina kunduppdrag för dig att kunna hämta inspiration från. Mina uppdrag ligger oftast löpande över tid för att hinna implementera och lära sig mellan utbildningstillfällena. Jag finns alltid tillgänglig och behjälplig under hela processen.

Kunduppdrag 2021

Utvecklingsdag Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Malin Wildt Persson

Miljöavdelningens ledningsgrupp, bestående av nio enhetschefer och avdelningschefen fick en skräddarsydd heldag kring ledarskap, förändring, motivation och mycket mer för att därefter arbeta med sin verksamhetsplan. Dagen var ett samarbete med min kollega Malin Wildt Persson som ett led i vår gemensamma satsning ”Från vision till verklighet – där målet är en framgångsrik verksamhet och medlet en frisk personal”

 


Chefshandledningar

Många chefer och ledare behöver stöd i det ”nya normala” där mycket handlar om att skapa goda och hälsosamma förutsättningar för medarbetare som kommer tillbaka sina arbetsplatser.

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) för Försvarsmakten

Varje UGL-utbildning pågår under en vecka.

Under hösten har jag varit handledare under två veckor.

E.ON

Vi arbetar strategiskt med hälsofrämjande insatser under året.

Som exempel kan nämnas; chefshandledningar, jag modererar chefsforum och jag arbetar fram olika fokusområden som sedan implementeras ut i organisationen.
 

 

Markaryds kommun

Samtliga 45 chefer utbildas i Hållbar Ledarhälsa. Ett uppdrag som genom förs i samarbete med Arbetslivspartner och Lena Göstasson.
 

 

OxyGroup AB

Jag är en del av konsultorganisationen OxyGroup AB där jag tillsammans med andra konsulter utbildar i Hälsostrategiska insatser.
 

 

Karlskrona kommun

Hälsostrategiskt löpande arbete.
 

 

HSB

Digital föreläsningsserie om Hållbar Hälsa. Löpande föreläsningar under 2021 som erbjuds samtliga medarbetare.

 


Lessebo kommun

Utbildar omsorgscheferna  i Hälsofrämjande ledarskap.

Utbildar 200 medarbetare i medarbetarskap på olika sätt. Ett arbete som pågår under hela 2021.

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling

Digital föreläsningsserie under temat Hållbar hälsa. Chefsforum löpande under hela året.

Dialogforum

Dialogforum med HR-funktioner och ledare från olika företag, kommuner och organisationer löpande under året. Övergripande tema; Hållbart arbetsliv!

 

Chefshälsa
Vickie arbetar med Chefshälsa som en del i introduktionen av nya ledare. Vickies uppdrag är att arbeta fram relevant och evidensbaserat utbildningsmaterial och sedan löpande utbilda HR-staben i Chefshälsa.

 

 

Moderator
Vickie fasciliterar och modererar en hel del under hösten. Uppdrag där kompetens inom arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap behöver finnas.

 

 

Ett hållbart arbetsliv
Ett Hållbart arbetsliv rullar under hösten ut till 200 medarbetare i Lessebo kommun. Vickie arbetar gruppvis med medarbetarna och utbildar inom områden såsom kultur, kommunikation, feedback, hållbarhet, självledarskap och stress.

 

 

Östra Göinge Kommun
Utbildning i Hälsofrämjande ledarskap för ett 20-tal chefer i Östra Göinge kommun startar upp och pågår under ett års tid.

 

 

Från vision till verklighet
Ett nytt utbildningskoncept – Från vision till verklighet – med MWP Leder & Utvecklar drar igång under hösten.

 

 

Hälsostrategiskt arbete
Hälsostrategiskt arbete påbörjas med några olika bolag under hösten, bland annat Kraftringen.

 

 

Moderera digitala hälsoforum
Moderera digitala hälsoforum är ett annat löpande uppdrag som fortsätter under 2021. Ett bra sätt att nå många, inspirera och fördjupa kunskap!

Kunduppdrag 2020

Kemira Kemi

Modererar deras digitala hälsoforum Inspira samt föreläser för samtliga medarbetare ett par gånger

varje år.

 

 

Företagsdata AB

Jag har jobbat med samtliga medarbetare under temat Hållbar Arbetsplats under en heldag.

 

 

Bank                                                                              

Under 2020 har jag arbetat löpande med Arbetsplatskulturen på ett bankkontor i Blekinge.

Även ännu pågående löpande chefshandledning.

 

 

Älmhults kommun

Heldag för chefer och HR under temat Hälsofrämjande arbete. Att implementera och följa upp de

insatser som kommunen gjort löpande. Hur gör man?

 

 

E.ON Sverige AB                                                             

Jag arbetar med Arbetsplatskultur och Arbetshälsa löpande under året på olika sätt. Det är en del av

deras pågående arbetsmiljöarbete att arbeta proaktivt med hälsofrågan.

Föreläsningar och workshops för medarbetarna.

Strategiska dialoger och workshops för cheferna under temat;

Att leda för hälsa och hållbarhet

 

 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling                            

Arbetet från 2019 har fortsatt under hela 2020 (se 2019)

 

 

Hässleholms kommun (flera olika förskoleområde)

Utbildat Förskolepedagoger under deras kompetensutvecklingsdagar i Hållbar Arbetshälsa.

Jobbar även med fördjupande insatser för en del områden.

 

 

Rosenqvists Foods Technologies AB

Utbildat samtliga medarbetare i Självledarskap. Utbildningen gick i två delar och genomfördes

tillsammans med Ika Lönn.

 

Finja Prefab

Två föreläsningar riktade till samtliga tjänstemän under rubriken; Hållbar arbetshälsa.

Föreläsningarna kickar väl in i deras pågående friskvårdskampanj!

 

Kristianstad kommun – Rehabenheten

Jag har fått möjlighet att arbeta två halvdagar med rehabenheten under temat Hållbar Arbetshälsa.

 

 

Lessebo kommun

Lessebo har valt att utbilda sina omsorgschefer i Hälsofrämjande ledarskap! Min utbildning

kommer starta upp under november 2020 och pågå en bra bit in på 2022!

Kunduppdrag 2019

Kemira Kemi AB                  

Jag modererar Kemiras digitala Hälsoforum Inspira samt föreläser för samtliga medarbetare

under olika hälsorelaterade teman två gånger/år.

 

 

IFK Kristianstad                   

Jag är en del av deras medicinska team där jag ansvarar för Kost & Prestation. Utbildning, scanningar

och näringsanalyser är en del av mitt uppdrag. Jag har arbetat med IFK i 10 år.

 

MittSkåne Vatten               

Jag är leverantör till MittSkåne Vatten i uppdrag kopplade till ledarskap och medarbetarskap.

 

Hälsostrategiskt arbete i ledningsgruppen samt utbildningar i Aktivt medarbetarskap har genomförts

under året.

 

Bergendahls Food                                     

Hälostrategiska samtal kring hur de kan implementera ett proaktivt hälsoarbete i deras

dagliga verksamhet.

Har även föreläst för deras fackliga inom Unionen under temat Hållbar Hälsa.

 

Radio Kristianstad P4          

Jag är kanalens Hälsoexpert sedan flera år tillbaka där jag några gånger om året får svara på

lyssnarfrågor och prata hälsa utifrån olika aktuella ämnen.

 

 

Bromölla Kommun              

Jag har under 2019 och början av 2020 utbildat samtliga ca 900 medarbetare i Aktivt

Medarbetarskap. Varje medarbetare har fått gå en utbildning i två steg, om totalt 4 timmar.

 

Samtliga chefer har också gått utbildningen, då riktad till ledarskapet mer specifikt.

 

Jag har haft chefshandledningar med samtliga chefer utifrån genomförda hälsoundersökningar kring

hur man kan implementera resultaten i konkreta handlingar och beteenden ute på respektive

arbetsplats för önskad effekt. Att gå från att veta till att göra.

 

 

Jag har utbildat pedagogerna i Hållbar arbetsprestation utifrån vår fysiska hälsa på samtliga

gymnasieskolor.

 

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling                          

Jag har arbetat med LF i många år men har under 2019 och 2020 arbetat främst med

de gruppdynamiska processerna som en del i deras löpande arbetsmiljöarbete.

 

Jag jobbar även med ledarskapet separat för att ge varje ledare verktyg och inspiration till hur man

konkret kan skapa förutsättningar för god arbetshälsa ut på arbetsplatsen.

 

 

Kriminalvården                                         

Jag har under 2019 löpande arbetat under temat Hållbar Arbetshälsa

 

Lyckeby Culinar AB, Tingsryds kommun, Kostenheten, HSB, Perstorps AB, Älmhults kommun           

Det blir en hel del föreläsningar under ett år under olika teman kopplade till hälsa!

Här ser du några av mina kunder!

 

 

Kraftringen                                               

Hälostrategiska samtal kring behovet och viljan av att arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande.

Hur gör man egentligen?

 

 

Bryta Trenden – ett metodutvecklande EU projekt om Hållbart Arbetsliv                    

Jag har fått äran att vara med under hela projektets gång och föreläste både på kick-offen och på

avslutningen!

 

Jag har utbildat samtliga chefer som ingick i projektet i Hälsofrämjande ledarskap

 

Jag har haft flera olika föreläsningar för medarbetarna i arbetshälsa, hälsoekonomi, engagemang och

arbetsprestation.

 

 

Älmhults kommun                                    

Jag fick äran att under en heldag moderera och utbilda samtliga chefer och fackligt engagerad

under rubriken: Hälsa & Samverkan

_Q4A2081_fri.jpg

Vickie Peolin

VitalKompetens i Sverige AB

  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln