top of page
Vickie Peolin Vitalkompetens.jpg

Vickie Peolin

För välmående välfungerande grupper och organisationer 

På Vitalkompetens så ligger vårt engagemang i att skapa
fler lönsamma, hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser!

Det gör vi bland annat genom att utbilda chefer,
ledare och medarbetare.

Arbetsplatser där hälsa får bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.
 

Arbetsplatser där medarbetarna har en god arbetshälsa, hög frisknärvaro, ett genuint
engagemang, hög arbetsglädje och produktivitet.

 

Arbetsplatser där ägare, styrelse och ledning har förstått värdet i att låta hälsan vara
medlet för att nå verksamhetens mål.

 

Arbetsplatser där hälsan aldrig blir en enstaka insats eller ett kort projekt utan istället
får genomsyra företagets värderingar.

 

Står ni i startgroparna eller har ni redan påbörjat resan? Har ni försökt men inte fått någon effekt? Har ni en tanke ni vill bolla?

Välkommen att ta kontakt!
 

Vickie Peolin

sunt medarbetarskap - Vitalkompetens

Utvecklande
medarbetarskap

Medarbetarskap utgörs av de förhållningssätt och beteendemönster som en medarbetare uppvisar i sitt arbete för att genomföra sina arbetsuppgifter, för att interagera och samverka med sina arbetskamrater.

dator - Vitalkompetens

Hälsostrategi och organisatorisk hälsa

Många företag och organisationer vet att hälsa och lönsamhet hör ihop och det finns en ambition om att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Utmaningen är att det inte finns någon kunskap i HUR man gör.

Det är där jag kommer in!

hälsofrämjande medarbetarskap - Vitalkompetens

Insatser vars mål är att skapa friska hållbara arbetsplatser utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Tillväxt skapas av friska medarbetare!

Business team

UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker.

 

Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”

nyhetsbrev - Vitalkompetens

Prenumerera

Signa upp på Hälsosamma hälsningar från mig! Jag vill inspirera, fördjupa din kunskap, ge dig möjlighet att reflektera – allt för ett hållbart arbetsliv!

Hälsosamma hälsningar
/Vickie

Vickie är en ledstjärna inom ledarskapsutveckling och hållbara organisationer. Jag kan varmt rekommendera henne om du vill förbättra, förändra, förflytta och utveckla din organisation. Så mycket energi, välvilja och klokskap! 

Malin Emilson

HR Business Partner  
E.ON

Om

Vickie Peolin

Jag har förmånen att få ha arbetat med hälsoutvecklande insatser i över 20 år nu! Hälsa är ett brett arbetsfält men min ingångsvinkel är alltid att koppla ihop hälsa, hållbarhet och lönsamhet. Jag arbetar enbart med företag och organisationer, på alla nivåer, som konsult i hälsofrämjande, strategiska och hälsoekonomiska frågor.

Mina styrkor och kompetenser ligger i att kombinera min långa erfarenhet med min breda kunskap.

Utöver det kan nämnas att jag har varit hälsoexpert i P4 radio Kristianstad i många år. 

 

Ser fram emot din kontakt!
/Vickie

Om Vickie Peolin.jpg
bottom of page