Hör av dig
för information & offert!

Kurs

Hållbar Ledarhälsa

Vill ni skapa en frisk, produktiv och lönsam arbetsplats med en ledare som mår bra och är hållbar i sitt ledaruppdrag? Svaret är sannolikt ja och vi hjälper er att lyckas!

 

Forskning, studier och statistik visar att ohälsan bland chefer ökar. Samtidigt är ledaren en avgörande faktor för hållbara arbetsplatser. Ledaruppdraget behöver vara begripligt, hanterbart och meningsfullt - jag vet vad jag ska göra, jag kan göra det och jag vill göra det!

 

I Hållbar ledarhälsa fokuserar vi på att stärka ledarna via ledorden;


Kunna - Orka – Vilja

MÅLGRUPP

Ledare med personalansvar som vill må bra i sitt ledarskap samt skapa hållbara förutsättningar för sig själv, sina medarbetare och sin organisation.

MÅL

• Arbeta aktivt med ökad medvetenhet och kunskap om vad som skapar en god hållbar hälsa för ledare och medarbetare
• Identifiera ledarens mål, behov, resurser och strategier för ett hållbart ledarskap
• Få kunskap om ledarskapets betydelse för att skapa en hållbar och lönsam arbetsplats
• Gå från att veta till att göra - implementering, effekt och resultat

UPPLÄGG

En process, med tydligt syfte kopplat till utbildningens mål. Dagarna kommer att variera mellan teoripass, övningar och reflektion.
Hemuppgifter inom områden organisation, ledarskap, hållbar prestation, stresshantering, engagemang och individuella drivkrafter förekommer mellan varje tillfälle.

Vi lägger mycket fokus på HUR:et och säkerställer uppföljning och implementering.

PRESENTATION AV OSS

Vickie Peolin
Vickie har mer än 20 års erfarenhet av hälsofrämjande och strategiskt arbete på såväl organisa­tions-, grupp och individnivå, inom såväl privat som offentlig sektor.

Lena Göstasson
Lena har 25 års erfarenhet av ledarskap, genomförande av organisations- och kompetensutvecklings-
arbete samt utvecklingsarbete inom både privat och offentlig sektor.

HÅLLBAR LEDARHÄLSA OMFATTAR
2 heldagar, 08.30 - 16.00 + 2 halvdagar 08.30-12.00.
Fördjupningsdagar erbjuds löpande.

ANMÄLAN:

Anmälan gör du via eva@arbetslivspartner.se

Anmälan är bindande.


Varmt välkommen till Hållbar Ledarhälsa!

Lena & Vickie 

Vitalkompetens i Sverige AB

Tfn: 0709-31 68 60vickie@vitalkompetens.se

  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln

© 2020 VitalKompetens 
created by Awesome media