Aktuellt

En kopp hälsa

Är du VD, i ledande befattning, HR-specialist eller har personalansvar? Önskar du att din arbetsplats ska bli mer hälsosam, hållbar och lönsam?

Skulle du vilja få fördjupad kunskap, få fler insikter, dela med dig av dina egna erfarenheter och bli inspirerad kring HUR vi kan lyckas med detta?

 

I så fall är En kopp hälsa något för dig!

 

Jag bjuder in till ett antal frukostar under året och tar fram ett tema, en dialogfråga, ett intressant forskningsresultat, en successtory eller liknande som vi utgår från. Ett kortare teoripass kring temat inleder jag med vid varje tillfälle.

 

Teman såsom; Hälsoekonomi, Arbetsengagemang, Gränslöst arbetsliv, Sjuknärvaro, Friskvårdsaktiviteter, Hälsofrämjande medarbetarsamtal och Stresshantering, men även önskade teman från er naturligtvis.

 

Min önskan är att vi tillsammans bidrar med våra erfarenheter, vi reflekterar och diskuterar och delar med oss av egna goda exempel. Jag hoppas att vi ska kunna lämna varje frukost med ny kraft och energi att putta in på respektive arbetsplats.

 

Du anmäler dig till de frukostar du önskar vara med på och betalar endast för din egen frukost.

 

Jag vill gärna i detta värdeskapande forum - En kopp hälsa - bidra med övriga kostnader, min tid, min erfarenhet och min kompetens.

Jag brinner nämligen för att vi ska må bra på jobbet och jag hoppas att du vill dela min passion!

 

Varmt välkommen till En kopp hälsa!

Våra frukostteman

18/9 Stress, sömn och trötthet – hur påverkar vår fysiska status vår arbetsprestation?

 

Att vår fysiska hälsa påverkar vår arbetsprestation på olika sätt är inget nytt, men visste du att sömnbrist sänker produktiviteten med ca 10 % och att hög stress påverkar än mer?

Detta kostar naturligtvis pengar och skapar dessutom oro och känslor av otillräcklighet hos både oss och våra medarbetare.

På vilket sätt kan vi prata om fysisk hälsa med våra medarbetare utan att kränka eller trampa in i deras privatliv? Vart går gränsen egentligen?

 

Detta är vårt tema den 18/9.

Anmäl dig här!

 

23/10 Arbetsplatskultur

 

En arbetsplatskultur är som ett gemensamt kollektivt kontrakt kring hur vi beter oss på vår arbetsplats. Den enskilda individens beteende behöver vara i synk med företagets vision och värderingar för att kulturen ska kännas genuin. Vi vet att en stark företagskultur kommer öka såväl produktivitet som hälsa och lönsamhet hos medarbetare, vilket är alla arbetsgivares mål.

 

Frågan är HUR vi kan arbeta för att få till en stark och sund företagskultur på våra arbetsplatser? Hur får vi medarbetare att göra som vi har kommit överens om och som går i harmoni med det företaget står för? Hur kan en stark kultur hjälpa oss att främja hälsa ute på våra arbetsplatser?

 

Detta är vårt tema den 23/10.

Anmäl dig här!

 

 

Nya datum kommer till hösten! Håll utkik!

 
 

Vitalkompetens i Sverige AB

Tfn: 0709-31 68 60vickie@vitalkompetens.se

  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook - svarta cirkeln

© 2020 VitalKompetens 
created by Awesome media